MALÝ RISK, VEĽKÝ ZISK

Elham Ettehadieh, Partner Bank, Advoice 1

Srdce Elham Ettehadiehovej bije pre cenné papiere. A tak sa spolu so svojou sestrou Sarvenas Enayatiovou a Andreasom Fellnerom snaží v predstavenstve spoločnosti Partner Bank o jej napredovanie. Jej hlavným cieľom pritom je: sprístupniť ostatným ľuďom možnosť investovať do akcií, fondov a spoločností.

Svet cenných papierov očaril Elham Ettehadiehovú, ktorá je členkou predstavenstva spoločnosti Partner Bank AG, už veľmi dávno: „Už v mladom veku som si bola vedomá, akú dôležitú úlohu zohrávajú investície a finančný trh“, hovorí členka predstavenstva Partner Bank AG. A tak rodáčka z Horného Rakúska ukončila štúdium ekonómie a – s výnimkou zahraničnej praxe v Londýne a v Číne – nikdy neopustila Linz.

Pretože sídlo spoločnosti Partner Bank, súkromnej banky, ktorá sa zameriava na správu investícií a majetku, sa nachádza v tomto priemyselnom meste: „Ja jednoducho zbožňujem Horné Rakúsko. A pokiaľ ide o vzťahy v celoeurópskom kontexte, najmä v oblasti obchodu a priemyslu je Linz neobyčajne dynamickým východiskovým bodom.“

Spoločnosť Partner Bank založil v roku 1992 Faramarz Ettehadieh, Ettehadiehovej otec. Krátka existencia banky Partner Bank má, ako Ettehadiehová zdôrazňuje, svoje výhody: „S dlhou históriou úverových inštitúcií sa často spájajú aj statické systémy, s ktorými sa ťažko pracuje, keď je potrebné zaviesť zmeny. V tomto zmysle nemáme žiadne staré záväzky a od začiatku sme boli schopní sledovať a implementovať najnovšie trendy.“

Dnes sedí spolu so svojou sestrou Sarvenas Enayatovou a Andreasom Fellnerom v predstavenstve banky. Podľa slov Ettehadiehovej sa navzájom dopĺňajú vo svojich odborných znalostiach: „Andreas pochádza z IT oblasti a sprevádza nás od samého začiatku. Sarvenas má na starosti oblasť práva, dodržiavanie predpisov a organizačný rozvoj.  Prináša však aj veľa kreativity a pracuje na dobrej synergii medzi nami. Jej portfóliom je teda jedinečný mix. A ja som zodpovedná za cenné papiere.“

Elham Ettehadieh, Partner Bank, Advoice 2

Elham Ettehadieh
... je v spoločnosti Partner Bank od roku 2006 a v roku 2013 bola vymenovaná za členku predstavenstva.

Keď Ettehadiehová hovorí o trendoch budúcnosti, má na mysli predovšetkým progresívnu digitalizáciu, ktorú je možné pozorovať aj vo finančnom sektore. Hĺbková integrácia FinTech riešení sa od začiatku odráža aj vo filozofii našej spoločnosti. Úplne v duchu dynamiky a premenlivosti digitálneho veku vsadila aj Partner Bank vo vlastnej štruktúre na pohyb: Vo svojej podstate inovatívna banka má približne 50 zamestnancov v Linzi a jej sieť s približne 500 finančnými poradcami presahuje hranice Rakúska smerom do Nemecka, Maďarska, Česka, Slovinska a Slovenska. V rámci tejto rozmanitosti krajín sa ukazujú aj rozdiely v investičných preferenciách ich obyvateľov: „Ľudia v krajinách východnej Európy, v ktorých pôsobíme, prejavujú veľký záujem a prirodzený cit pre investovanie do akcií. V nemecky hovoriacich krajinách klienti stále častejšie siahajú po tradičných produktoch, ako je zlato, a sú vo všeobecnosti konzervatívnejší.“

To si vyžaduje množstvo priekopníckych a vzdelávacích činností, ktoré sú Ettehadiehovej hlavným cieľom: „Je pre mňa dôležité ukázať ľuďom, že investovanie do podielových fondov nie je žiadnou hyperkomplexnou elitárskou záležitosťou. Nástroje, ktoré používame, môžu pôsobiť komplikovane. Akonáhle však spoznáte ich princípy a použijete tie správne ingrediencie, zistíte, že investovanie do budúcnosti nie je vôbec náročné. Partner Bank prináša túto možnosť všetkým. Som totiž pevne presvedčená o tom, že každý človek bez ohľadu na svoj pôvod si môže vybudovať vlastnú formu blahobytu“, vysvetľuje Ettehadiehová.  Partner Bank sa okrem klientov z vyššej strednej vrstvy, ktorým umožňuje prístup k exkluzívnym investíciám do renomovaných podnikov, vedome zameriava aj na mladých ľudí a ľudí s malým počiatočným kapitálom: V Partner Bank je tak možné investovať už od sumy 100 € do vysokohodnotných balíkov akcií. Ettehadiehová je tak o krok bližšie k svojej predstave o budúcnosti, ktorou sú cenné papiere pre všetkých.

Fotografia: Gianmaria Gava

Up to Date

Mit dem FORBES-NEWSLETTER bekommen sie regelmässig die spannendsten Artikel sowie Eventankündigungen direkt in Ihr E-mail-Postfach geliefert.