V SLUŽBE ČLOVEKU

Spoločnosť Partner Bank ruší klientské pobočky, kladie dôraz na digitálne produkty a chce viac pracovať s finančnými technológiami. Pritom však chce najmä jedno: ponúkať ľuďom tie najlepšie finančné produkty.

Prostredie spoločnosti je možné vidieť v jej sídle v Linzi: Stredom zasadačky sa tiahne dlhý drevený stôl, po jeho stranách visia na stenách vkusné obrazy. Predsieň je okúzlená kompletne pozlátenou stenou, na ktorej je veľkými písmenami napísané: Partner Bank.

Centrom záujmu tejto spoločnosti je portfólio zložené z úverov, akcií, fondov, a ETFs, denného ukladania peňazí a fyzického zlata. Hneď po niekoľkých minútach rozhovoru s oboma členmi predstavenstva, Elham Ettehadiehovou a Andreasom Fellnerom, je jedna vec jasná: Stredobodom pozornosti je človek. „Ústredná zakladateľská myšlienka znela: byť bankou, ktorá bude podporovať ekonomický vývoj človeka. Pretože je dôležité, aby si človek niečo odkladal na svoj dlhodobý ekonomický vývoj, aby mal neskôr k dispozícii dostatok peňazí,“ hovorí Ettehadiehová, ktorá do banky prišla v roku 2006 ako asistentka riadenia predaja. V roku 2013 bola – po práci na oddelení cenných papierov, marketingu a vývoja produktov – vymenovaná za členku predstavenstva.

V päťposchodovej budove sídla banky Partner Bank v centre Linzu pracuje 45 zamestnancov, pričom takmer 20 z nich vykonáva činnosť v oblasti IT. Nenájdete tu ani jedného klienta, ktorý by čakal na poradenstvo pri okienku. Banka sa vzdala siete pobočiek, klientské poradenstvo prebieha prevažne v spolupráci so samostatnými poskytovateľmi finančných služieb v Rakúsku, Nemecku, Maďarsku, Česku, Slovinsku a Slovensku. „Keď staviate pobočky, fixné náklady sú hneď na začiatku enormne vysoké. Okrem toho sa tak vytvára odstup od klienta. Vďaka samostatným finančným poskytovateľom služieb sme vždy presne tam, kde je klient– a nie sme viazaní otváracími hodinami,“ vysvetľuje Ettehadiehová.

Elham Ettehadiehová
... je v spoločnosti Partner Bank od roku 2006 a v roku 2013 bola vymenovaná za členku predstavenstva.

Andreas Fellner
... v roku 1998 prevzal v spoločnosti Partner Bank zodpovednosť za IT a od roku 2005 je členom predstavenstva.

V súčasnosti pracuje pre spoločnosť Partner Bank približne 400 poradcov a poskytovateľov finančných služieb. Fellner ich rozdeľuje do troch skupín: Prvú tvoria zmluvne viazaní sprostredkovatelia, ktorí svoju činnosť vykonávajú pod záštitou banky Partner Bank. Druhá skupina pozostáva zo samostatných poskytovateľov finančných služieb, ktorí vlastnia koncesie cenných papierov – Partner Bank u nich funguje ako depozitná banka. „Poskytovatelia odporúčaní“ – tí predstavujú tretiu skupinu – môžu klientovi odporúčať zlatý portál a bankový portál systému Partner Bank. Poradenstvo pre týchto klientov potom zabezpečuje samotná spoločnosť Partner Bank.

„Vďaka sieti 400 partnerov sa zvyšuje komplexnosť. Keďže v jednotlivých krajinách panujú odlišné trhové podmienky, každý poskytovateľ finančných služieb má svojich vlastných klientov. Preto pracujeme na podpore poradcov a klientov prostredníctvom digitálnej siete,“ hovorí Ettehadiehová. V súvislosti s tým kladie banka dôraz na digitálne procesy. Už v roku 1992 bola nainštalovaná centrálna databáza, do ktorej sa ukladajú všetky informácie o klientoch, transakciách a cenných papieroch. Poradcom sa má umožniť nahliadnutie do týchto údajov, aby mohli klienta sprevádzať čo najlepšie. Jedna z výhod:  Táto platforma sa dá využívať v jednotlivých jazykoch.

Chceme, aby spoločnosť Partner Bank dosiahla ešte väčší podiel na trhu.

V priebehu postupujúcej digitalizácie sa v spoločnosti Partner Bank rozdelil aj proces poradenstva. Na jednej strane môžu klienti priamo vstúpiť do bankového portálu prostredníctvom poskytovateľa odporúčaní (ten smie len zaznamenať a sprostredkovať kontaktné údaje potenciálneho klienta). Klient tam absolvuje digitálny proces poradenstva, ktorý sa potom ukončí individuálne prispôsobeným odporúčaním vkladu. Fellner to označuje ako „Robo-Advisor“ – ten už používajú top podniky na správu majetkov s ETFs a akciami. Druhú časť predstavuje poradenstvo prostredníctvom overeného finančného poradcu, ktorý klientovi poskytne vhodné odporúčania na produkty. Klient potom môže vybavovať veci online – tento nástroj sa volá „Hybridné poradenstvo“. Od jesene tohto roku bude Partner Bank svojim klientom okrem toho ponúkať internetbanking, platobné karty a – neskôr – aj kreditné karty.

Partner Bank predstavuje medzi bankami hybrid – pretože spája charakter tradičnej banky s jednoznačným zameraním na osobné poradenstvo a služby s povahovými črtami digitálneho podniku, ktorý vyvíja moderné inovácie na úrovni kvality súkromného bankovníctva. Napriek tomu je Partner Bank vzhľadom na svoju veľkosť pomerne malá: V súčasnosti má viac ako 20-tisícovú klientskú základňu a v roku 2006 dosiahla zisk 752 000 €.

V rokoch 2017 a 2018 zisk banky mierne klesol, pretože spoločnosť Partner Bank urobila veľké investície do získania nových trhov a do digitalizácie. Vo všeobecnosti sa Partner Bank nesústredí na krátkodobé zisky, sleduje ekonomicky a investične dlhodobé ciele, ako sa vyjadrilo predstavenstvo.

Výhody tieňového hráča

Banka však chce svoje malé rozmery využiť ako výhodu – nielen v oblasti inovácií, ale aj v pôsobení ako tieňový hráč. Portfólio produktov je malé, klientovi sa musia zrozumiteľne vysvetliť rôzne formy vkladov. „V obchode s cennými papiermi sa trend uberal v smere stále komplexnejších produktov. Avšak existujú základné prvky, z ktorých sa môžu skladať dlhodobé investície klientov. Čím sú jasnejšie a jednoduchšie, tým prehľadnejšie je riziko,“ objasňuje Ettehadiehová. Obaja členovia predstavenstva majú v každom prípade veľké ambície, pokiaľ ide o budúci rok. „Chceme dosiahnuť ešte väčší podiel na trhu a byť poruke najmä pri kapitálových investíciách, keď si človek chce vybudovať niečo dlhodobé,“ hovorí Ettehadiehová. Fellner: „Dosiahli sme ešte len 10 % nášho veľkého cieľa.“ Teraz ide o to, aby sme expandovali tak geograficky, ako aj v oblasti siete partnerov. Najsilnejšie trhy sú doteraz Rakúsko, Nemecko a Maďarsko.

Okrem toho sa momentálne vytvárajú ďalšie programové rozhrania (API) na prácu s ďalšími finančnými technológiami a teda aj na rozširovanie vlastného spektra produktov a služieb. „Sme presvedčení, že klienti potrebujú osobné poradenstvo – predovšetkým v segmente investícií,“ tvrdí Ettehadiehová.

Dlhodobý rast

Ettehadiehová a Fellner chcú zabezpečiť dlhodobý rast banky. Spoločnosť Partner Bank bola založená v roku 1992 – ako prvá súkromná banka mimo Viedne v Druhej republike. Spoločnosť bola začlenená do súkromnej nadácie rodiny Ettehadieh Foundation for Social and Economic Development so sídlom v Lichtenštajnsku. Nadácia vidí svoj účel v podporovaní sociálneho a ekonomického rozvoja. Okrem toho zriadila nadácia verejnoprospešnú organizáciu Two Wings, ktorá podporuje vzdelávanie mladých ľudí v rozvojových krajinách. „Two Wings je metaforou toho, že vták dokáže lietať len vtedy, keď má rovnako dobre vyvinuté obe krídla. „Vták ľudstva“ dokáže lietať len vtedy, keď bude súčasne prebiehať podpora mužov a žien, severnej a južnej pologule a materiálneho a sociálneho rozvoja. Aj v tunajšom obsadení predstavenstva sa v spoločnosti Partner Bank ukazuje stopa osamostatnenia: Vďaka Sarvenas Enayatiovej a Elham Ettehadiehovej sedia v predstavenstve dve ženy. Pozície rizikovej manažérky a prokuristky sú tiež obsadené ženami; táto vyváženosť medzi mužmi a ženami zreteľne zvyšuje kvalitu banky, ako tvrdí predstavenstvo.

Téma umožnenia samostatného rastu predstavuje podľa Fellnera do budúcnosti dôležitú spoločenskú tému. „Hlavné úsilie bude spočívať vo zvýšení percenta Rakúšanov, ktorí vlastnia akcie top podnikov.“ Partner Bank pritom zdôrazňuje, že nie je emitentom cenných papierov ani fondový manažér vybraných investičných či zastrešujúcich fondov (keď sa klienti v rámci správy majetku rozhodujú pre balík akcií alebo ETF kôš aktív, pozn.). Tak budú odborníci na cenné papiere v Banke schopní pre klientov objektívne vyhodnocovať nádejné cenné papiere.

Spoločnosť Partner Bank stojí pred výzvou spojiť tradície solídne rastúcej banky a rýchlosťou finančných technológií. Bude však záležať najmä na tom, do akej miery si spoločnosť Partner Bank verí, že zvládne úplne nové veci. A pritom nestratí z dohľadu svoju prioritu – človeka.

,
Redakteur

Up to Date

Mit dem FORBES-NEWSLETTER bekommen sie regelmässig die spannendsten Artikel sowie Eventankündigungen direkt in Ihr E-mail-Postfach geliefert.