V SLUŽBI ČLOVEKA

Banka Partner Bank nima poslovalnic za stranke, osredotoča se na digitalne produkte in želi okrepiti svoje sodelovanje s podjetji Fintech. Pri tem želi doseči predvsem eno: ponuditi ljudem najboljše finančne produkte.

Ambient banke s sedežem v Linzu je resnično impresiven: V sejni sobi je na sredini dolga lesena miza, na vsaki strani visijo na stenah izbrane slike. Predprostor očara s steno, ki je v celoti pozlačena, na njej pa z velikimi črkami piše: Partner Bank.

Banka, ki skrbi za varno prihodnost svojih strank, se osredotoča na portfelj, ki ga sestavljajo obveznice, delnice, skladi in investicijski skladi, ki kotirajo na borzi (ETF), denarne vloge na vpogled in fizično zlato. Kajti že po nekaj minutah pogovora z obema predsednikoma uprave, Elham Ettehadieh in Andreasom Fellnerjem, je jasno: Tukaj je najpomembnejši človek, ki mu je namenjena vsa pozornost. »Osnovna misel pri ustanavljanju je bila, da bo to banka za ekonomski razvoj ljudi. Pomembno je namreč, da daje človek nekaj na stran za svojo dolgoročno ekonomsko rast, da bi pozneje imel na voljo dovolj denarja,« pravi Ettehadiehova, ki je v banko prišla leta 2006 kot asistentka v oddelku upravljanja prodaje. Leta 2013 je bila – po vmesnih postajah v oddelkih vrednostnih papirjev ter marketinga in razvoja produktov – imenovana v upravo.

V petih nadstropjih dela na sedežu banke Partner Bank v središču Linza 45 zaposlenih, skoraj 20 na področju IT. Samo strank, ki bi pri okencih čakale na svoje svetovalce, tukaj ni videti. Banka nima mreže podružnic, svetovanje strankam poteka pretežno v sodelovanju s samostojnimi ponudniki finančnih storitev v Avstriji, Nemčiji, na Madžarskem, Češkem, v Sloveniji in na Slovaškem. »Če ustanavljate podružnice, so fiksni stroški na samem začetku enormno visoki. Poleg tega se z njimi ustvarja distanca med banko in strankami. S samostojnimi ponudniki finančnih storitev pa smo natančno tam, kjer so naše stranke – in poleg tega nismo omejeni s časom poslovanja,« pravi Ettehadiehova.

Elham Ettehadieh
... je pri banki Partner Bank od leta 2006, leta 2013 je bila imenovana v upravo.

Andreas Fellner
... je leta 1998 prevzel odgovornost za oddelek IT pri banki Partner Bank, od leta 2005 je član oz. predsednik uprave.

Trenutno pod okriljem banke Partner Bank deluje okoli 400 svetovalcev in samostojnih ponudnikov finančnih storitev. Fellner pri tem razlikuje tri skupine: Prvič, pogodbeno vezane posrednike, ki svoje delo opravljajo v okviru odgovornosti, ki jo zagotavlja banka Partner Bank. Drugo skupino sestavljajo samostojni ponudniki finančnih storitev, ki imajo koncesijo za vrednostne papirje – banka Partner Bank ima tukaj samo vlogo depozitne banke. »Priporočitelji« – ti predstavljajo tretjo skupino – kupcem smejo priporočati portal zlata in bančni portal banke Partner Bank. Svetovanje tem kupcem nato opravlja banka Partner Bank sama.

»Z mrežo 400 partnerjev se povečuje kompleksnost. V vsaki državi so tržni pogoji drugačni, vsak ponudnik finančnih storitev ima svoje stranke. Zato si prizadevamo, da bi svetovalcem in strankam ponudili podporo prek digitalne mreže,« pravi Ettehadiehova. Zato banka posebno pozornost namenja digitalnim procesom. Že leta 1992 so vzpostavili centralno bazo podatkov, v kateri so shranjeni vsi podatki o strankah, transakcijah in vrednostnih papirjih. Vpogled v te podatke svetovalcem omogoča, da lahko svojim strankam ponudijo najboljšo oskrbo. Ena izmed prednosti: Platformo je mogoče uporabljati v domačem jeziku posamezne države.

Z banko Partner Bank želimo doseči še veliko večji tržni delež.

V okviru napredujoče digitalizacije se je tudi postopek svetovanja pri banki Partner Bank razdelil na dvoje: Po eni strani lahko stranke prek priporočitelja (ti smejo samo sprejeti in posredovati kontaktne podatke potencialne stranke) vstopijo neposredno v bančni portal. Stranka gre tam skozi proces svetovanja po digitalni poti, ki pa ga je nato mogoče zaključiti s priporočilom za naložbo, ki je primerna za stranko individualno. Fellner to imenuje »Robo-Advisor« (»robotski svetovalec«) – ta se že uporablja za upravljanje sredstev s skladi ETF in delnicami najboljših podjetij. Drugi del zadeva svetovanje strankam, ki ga opravi finančni svetovalec s strokovnim izpitom, ki stranki posreduje ustrezna priporočila za produkte. Stranka lahko nato posel sprejme online – orodje se imenuje »hibridno svetovanje«. Od te jeseni naprej bo banka Partner Bank svojim strankam ponudila še netbanking, vključno s kartico za bankomat in – nekoliko pozneje – tudi kreditno kartico.

Banka Partner Bank impresionira kot hibrid med bankami – združuje namreč naravo tradicionalne banke z močnim osredotočenjem na osebno svetovanje in storitve z značilnostmi digitalnega podjetja, ki razvija moderne inovacije z odlikami zasebnega bančništva. Kljub temu pa je banka Partner Bank glede na svojo velikost še relativno majhna: Banka ima trenutno več kot 20.000 depozitov strank in je v letu 2016 dosegla dobiček v višini 752.000 EUR.

V letih 2017 in 2018 je bil dobiček manjši, ker je banka Partner Bank veliko vlagala v odpiranje novih trgov in digitalizacijo. Na splošno naj banka Partner Bank ne bi razmišljala o kratkoročnih dobičkih, temveč po besedah predsednikov uprave ustvarja in vlaga dolgoročno.

Prednosti vloge igralca v niši

Vendar pa bo banka svojo velikost oz. majhnost spremenila v prednost – ne le na področju inovacij, temveč tudi kar se tiče njene pozicije akterja na področju niše. Portfelj produktov je vitek, strankam želijo različne oblike naložb predstaviti razumljivo. »V poslu z vrednostnimi papirji je šel trend dolgo v smeri vse kompleksnejših produktov. Vendar pa obstajajo temeljni elementi, iz katerih je mogoče sestaviti dolgoročne naložbe strank. Bolj razumljivi in preprosti kot so, razvidnejše je tudi tveganje,« pojasni Ettehadiehova. Vsekakor so ambicije obeh predsednikov uprave za prihodnja leta velike. »Doseči želimo še veliko večji tržni delež in biti zlasti pri naložbah v delnice pravi naslov za tiste, ki si želijo ustvariti nekaj dolgoročnega,« pravi Ettehadiehova. Fellner: »Smo šele pri 10 % našega velikega cilja.« Zdaj naj bi šlo za to, da se razširijo tako geografsko kot tudi na področju partnerskih mrež. Najmočnejši trgi trenutno so Avstrija, Nemčija in Madžarska.

Poleg tega ravnokar vzpostavljajo nadaljnje vmesnike za programiranje (APIs), da bi lahko sodelovali še z drugimi podjetji Fintech ter s tem razširili svoj spekter produktov in storitev. »Prepričani smo, da stranke potrebujejo določeno osebno svetovanje – zlasti na področju naložb,« pravi Ettehadiehova.

Dolgoročna rast

Ettehadieh in Fellner želita rast banke zasnovati dolgoročno. Banka Partner Bank je bila ustanovljena leta 1992 – kot prva zasebna banka zunaj Dunaja v Drugi republiki. Banka je vključena v Fundacijo za družbeni in ekonomski razvoj (»Foundation for Social and Economic Development«), ki je zasebna ustanova družine Ettehadieh s sedežem v Liechtensteinu. Fundacija vidi namen banke v pospeševanju družbenega in gospodarskega razvoja. Poleg tega je fundacija ustanovila nepridobitno organizacijoDve krili (Two Wings), ki podpira izobraževanje mladih v državah v razvoju. »Dve krili (‚Two Wings‘) sta metafora za to, da lahko ptič leti samo takrat, kadar sta obe njegovi krili enako močni. Tako lahko tudi ,ptica človeštva‘ leti samo, če se moški in ženske, severna in južna polobla ter materialno in družbeno razvijajo istočasno in enakomerno,« je prepričana Ettehadiehova. Tudi v sestavi uprave banke Partner Bank se kaže njena unikatnost: S Sarvenas Enayati in Elham Ettehadieh sta v upravi dve ženski. Mesti odgovorne osebe za obvladovanje tveganj in prokuristke prav tako zasedata ženski; ta uravnoteženost moške in ženske zasedbe naj bi banki po besedah predsednikov uprave dajala bistveno višjo kakovost.

Za v prihodnje je po Fellnerjevem mnenju pomembna širša družbena tema, da bi se rast lahko nadaljevala: »Naša ključna prizadevanja bodo šla v smer povečevanja odstotka tistih Avstrijcev, ki imajo v lasti delnice najboljših podjetij.« Pri tem banka Partner Bank poudarja, da ni emitentka vrednostnih papirjev ali upraviteljica sklada izbranih investicijskih skladov oz. sklada skladov (če se stranke na primer v okviru upravljanja sredstev odločijo za košarico delnic ali skladov ETF, opomba avtorja). Tako imajo strokovnjaki za vrednostne papirje pri tej banki možnost, da za stranke objektivno izbirajo najobetavnejše vrednostne papirje.

Banka Partner Bank je pred izzivom, združiti tradicije solidno rastoče banke s hitrostjo podjetij Fintech. Pri tem bo predvsem pomembno tudi to, v kolikšni meri si bo banka Partner Bank upala preizkusiti povsem nove stvari. In pri tem svojega fokusa – ljudi – ne bo izgubila izpred oči.

,
Redakteur

Up to Date

Mit dem FORBES-NEWSLETTER bekommen sie regelmässig die spannendsten Artikel sowie Eventankündigungen direkt in Ihr E-mail-Postfach geliefert.