VE SLUŽBÁCH ČLOVĚKA

Partner Bank se vzdává poboček pro zákazníky, soustředí se na digitální produkty a chce ve vyšší míře spolupracovat s podniky z odvětví finančních technologií. Přitom jí jde především o jedno – nabízet lidem ty nejlepší finanční produkty.

Prostředí banky se sídlem v Linci působí pěkným dojmem: uprostřed zasedací místnosti se rozkládá dlouhý dřevěný stůl, na stěnách podél něj visí stylové obrazy. Vstupní hala oslňuje pozlacenou stěnou, na které velkými písmeny stojí: Partner Bank.

Penzijní banka se soustředí na portfolio složené z půjček, akcií, fondů a ETF, jednodenních fondů a fyzického zlata. Jedno je totiž už po pár minutách rozhovoru s členy správní rady Elham Ettehadiehovou a Andreasem Fellnerem jasné – hlavní pozornost je věnována člověku. „Základní myšlenkou při založení bylo stát se bankou napomáhající ekonomickému rozvoj lidí. Protože je důležité, aby si člověk v zájmu svého dlouhodobého ekonomického rozvoje odkládal bokem, aby měl později k dispozici dost peněz,“ říká Elham Ettehadiehová, která v bance začínala v roce 2006 jako asistentka řízení odbytu. Po pozicích v odděleních pro cenné papíry, marketing a vývoj produktů byla v roce 2013 zvolena do správní rady.

V sídle Partner Bank v centru Lince pracuje na pěti poschodích 45 zaměstnanců, z toho téměř 20 v IT. Jen zákazníka, který by čekal u přepážky, tu neuvidíte ani jednoho. Banka se zříká sítě poboček, zákazníkům se věnují převážně samostatní poskytovatelé finančních služeb v Rakousku, Německu, Maďarsku, Česku, Slovinsku a na Slovensku. „Když budujete pobočky, jsou fixní náklady hned od začátku nesmírně vysoké. Kromě toho představují pobočky odstup od zákazníka. Samostatní poskytovatelé finančních služeb jsou přesně tam, kde je zákazník, bez ohledu na provozní dobu,“ říká Ettehadiehová.

Elham Ettehadiehová
... pracuje v Partner Bank od roku 2006, od roku 2013 je členkou správní rady.

Andreas Fellner
... je od roku 1998 odpovědný za oblast IT v Partner Bank, od roku 2005 je členem správní rady.

Pod záštitou Partner Bank aktuálně pracuje okolo 400 poradců a poskytovatelů finančních služeb. Fellner přitom rozlišuje tři skupiny: Zaprvé smluvně vázaní zprostředkovatelé, kteří pracují pod záštitou Partner Bank. Druhá skupina se skládá ze samostatných poskytovatelů finančních služeb, kteří mají vlastní koncesi na obchodování s cennými papíry. Zde Partner Bank zastává pouze funkci depozitní banky. A nakonec jsou tu tzv. „doporučitelé“, kteří tvoří třetí skupinu. Ti mohou zákazníkům doporučit portál se zlatem a bankovní portál společnosti Partner Bank. Poradenství poté poskytne sama Partner Bank.

„Díky síti 400 partnerů stoupá komplexnost. Protože každý trh ve stávajících zemích má své vlastní zákonitosti, každý poskytovatel finančních služeb má své vlastní zákazníky. Proto pracujeme na podpoře poradců a zákazníků prostřednictvím digitální sítě,“ říká Ettehadiehová. V souladu s tím také banka klade důraz na digitální procesy. Už v roce 1992 byla spuštěna centrální databáze, ve které se ukládaly všechny informace o zákaznících, transakcích a cenných papírech. Přístup k těmto údajům má poradcům umožnit co nejlepší péči o zákazníky. Jedna výhoda za všechny – platforma je lokalizovaná do jazyků aktuálních zemí, kde Partner Bank působí.

Chtěli bychom s Partner Bank dosáhnout ještě většího podílu na trhu.

V důsledku postupující digitalizace byl i proces poradenství v Partner Bank rozdělen na dvě části: Na jednu stranu mohou zákazníci díky doporučiteli, který je oprávněn pouze přijmout kontaktní údaje od potenciálního zákazníka a předat je dál, vstoupit přímo na bankovní portál. Zákazník zde projde digitálním poradenským procesem, který může být završen individuálním doporučením investice pro daného zákazníka. Andreas Fellner tento nástroj, který už používají přední firmy pro správu investic do ETF fondů a akcií, označuje jako „robotické poradenství“. Na druhou stranu může zákazníkovi poskytnout poradenství certifikovaný finanční poradce, který k produktům poskytne patřičná doporučení. Zákazník potom může obchod uskutečnit online. Tomuto nástroji se říká „hybridní poradenství“. Od letošního podzimu se Partner Bank chystá nabízet zákazníkům navíc internetové bankovnictví včetně debetní karty a později také kreditní karty.

Partner Bank působí jako hybrid mezi bankami, protože spojuje vlastnosti tradičního bankovního ústavu se silným důrazem na osobní poradenství a služby se základními rysy digitálního podniku, který vyvíjí moderní inovace s kvalitním osobním bankovnictvím. Přesto je však Partner Bank s ohledem na svou velikost ještě relativně malá. Banka aktuálně spravuje přes 20.000 zákaznických portfolií a v roce 2016 dosáhla zisku 752.000 €.

V letech 2017 a 2018 zisk mírně klesl, neboť Partner Bank investovala vysoké částky do expanze na nových trzích a do digitalizace. Členové představenstva se shodují, že Partner Bank celkově nemyslí na krátkodobé zisky, ale hospodaří a investuje dlouhodobě.

Výhody malého hráče

Přesto chce využít svou malou velikost jako výhodu, a to nejen v oblasti inovací, ale i ze své pozice malého hráče, který vyplňuje mezeru na trhu. Produktové portfolio je úzké, zákazníkovi by měly být vysvětleny různé formy investic. „Trend v obchodování s cennými papíry se ubíral směrem ke stále komplexnějším produktům. Přesto však existují základní prvky, ze kterých lze zákazníkovi seskládat dlouhodobé investice. Čím jsou jasnější a jednodušší, tím nižší je riziko,“ tvrdí Ettehadiehová. Oba členové správní rady každopádně mají do dalších let velké ambice. „Chtěli bychom získat ještě větší podíl na trhu a stát se spolehlivým partnerem v oblasti dlouhodobého zajištění, zejména kapitálových investic,“ říká Ettehadiehová. Fellner doplňuje: „Zatím jsme urazili teprve 10 procent cesty k našemu velkému cíli.“ Nyní jde o to, nejen geograficky expandovat, ale také rozšiřovat síť svých partnerů. Nejsilnějšími trhy jsou dosud Rakousko, Německo a Maďarsko.

Navíc jsou právě vytvářeny další programovací aplikační rozhraní (API), aby banka mohla spolupracovat s dalšími finančními technologiemi a tím rozšířit vlastní spektrum produktů a služeb. „Jsme přesvědčeni, že zákazníci potřebují určité osobní poradenství – především v oblasti investic“, dodává Ettehadiehová.

Dlouhodobý růst

Ettehadiehová a Fellner by chtěli dosáhnout dlouhodobého růstu banky. Partner Bank byla založena v roce 1992 jako první soukromá banka mimo Vídeň v poválečném Rakousku. Banka byla začleněna do nadace "Foundation for Social and Economic Development", soukromé nadace rodiny Ettehadiehových se sídlem v Lichtenštejnsku. Nadace se zaměřuje na podporu sociálního a hospodářského rozvoje. Navíc zřídila všeobecně prospěšnou organizaci Two Wings na podporu vzdělávání mladých lidí v rozvojových zemích. „Two Wings, v překladě dvě křídla, jsou metaforou letícího ptáka, který může vzlétnout pouze tehdy, pokud jsou obě jeho křídla stejně silná. ,Pták lidskosti' tak může létat pouze tehdy, pokud jsou zároveň podporováni muži a ženy, severní a jižní polokoule a materiální a sociální rozvoj,“ myslí si Ettehadiová. Znak jedinečnosti se projevuje i při obsazování křesel ve správní radě. Členkami jsou dvě ženy – Sarvenas Enayatiová a Elham Ettehadiehová. Pozice manažerky rizik a prokuristky zastávají také ženy. Členové správní rady mají za to, že tato harmonie mezi ženami a muži bance jednoznačně dodává více kvality.

Podle Fellnera je do budoucna relevantní jedno široce společenské téma týkající se dalšího osobního růstu: „Hlavní snaha bude spočívat ve zvýšení procentní sazby v Rakousku a ve vlastnění akcií top podniků.“ Přitom Partner Bank zdůrazňuje, že sama neemituje cenné papíry ani nespravuje investiční nebo globální fondy (pokud se zákazníci v rámci správy aktiv rozhodnou například pro koš akcií nebo ETF, pozn.). Odborníci na cenné papíry jsou připraveni pro zákazníky objektivně vybrat nejslibnější cenné papíry.

Partner Bank stojí před výzvou propojit tradice solidně vybudovaného bankovního ústavu s rychlostí finančních technologií. V tomto ohledu bude také otázkou, nakolik si Partner Bank věří vyzkoušet zcela nové věci. A přitom neztratit ze zřetele hlavní středobod – člověka.

,
Redakteur

Up to Date

Mit dem FORBES-NEWSLETTER bekommen sie regelmässig die spannendsten Artikel sowie Eventankündigungen direkt in Ihr E-mail-Postfach geliefert.