ZAČÍNAT S MÁLEM, ZÍSKÁVAT VE VELKÉM

Elham Ettehadieh, Partner Bank, Advoice 1

Srdce Elham Ettehadiehové bije pro cenné papíry. A tak společně se svou sestrou Sarvenas Enayatiovou a Andreasem Fellnerem ve správní radě pohání rozvoj Partner Bank. Nejdůležitějším cílem Ettehadiehové je zpřístupnit investování do akcií, fondů a dalších forem i ostatním lidem.

Nadšení pro cenné papíry se u Elham Ettehadiehové, předsedkyně správní rady Partner Bank AG, projevilo velice brzy: „Již zamlada mi byl jasný význam investic a peněžní ekonomiky,“ říká předsedkyně správní rady Partner Bank AG. A tak rozená Hornorakušanka absolvovala studium ekonomických věd a s výjimkou zahraničních zkušeností v Londýně a Číně soustředila své aktivity v Linci.

Právě v tomto průmyslovém městě se nachází centrála Partner Bank, privátní banky se zaměřením na investice a správu aktiv. „Jednoduše miluji Horní Rakousko. A s ohledem na celoevropské vztahy, zejména v oblasti hospodářství a průmyslu, je Linec úžasně dynamickým výchozím bodem.“

Partner Bank v roce 1992 přivedl k životu Faramarz Ettehadieh, Ettehadiehové otec. Ettehadiehová zdůraznila, že mládí banky má i své výhody: „Dlouhou historii peněžních ústavů doprovázejí někdy i statické systémy, které se v případě potřeby změn jen těžce přizpůsobují. V tomto smyslu si s sebou neneseme žádnou zátěž z minulosti, ale již od začátku jsme mohli následovat aktuální trendy a implementovat je.“

Dnes společně se svou sestrou Sarvenas Enayatiovou a Andreasem Fellnerem působí ve správní radě banky. Podle Ettehadiehové se jejich dosavadní zkušenosti vzájemně doplňují: „Andreasovou doménou je oblast IT a spolupracuje s námi již od začátku. Sarvenas zastřešuje oblast práva, soulad s předpisy a rozvoj organizace. Vnáší však i hodně kreativity a pracuje u nás na dobrých synergiích. Její portfolio je tak jedinečný mix. A já jsem zodpovědná za cenné papíry.“

Elham Ettehadieh, Partner Bank, Advoice 2

Elham Ettehadieh
... pracuje v Partner Bank od roku 2006, od roku 2013 je členkou správní rady.

Hovoří-li Ettehadiehová o trendech do budoucna, má na mysli především pokračující digitalizaci, která je evidentní i ve finančním sektoru. Hluboká integrace finančně-technických řešení již od začátku se odráží i v podnikové filozofii. Zcela ve znamení dynamiky a flexibility digitálního věku sází Partner Bank na pohyb i ve vlastní struktuře. S centrem inovativního bankovního domu s asi 50 zaměstnanci v Linci se síť okolo 500 finančních poradců rozprostírá až za hranice Rakouska — do Německa, Maďarska, Česka, Slovinska a Slovenska. V rámci tohoto množství zemí existují také investiční preference jejich obyvatel: „V zemích východní Evropy, v nichž působíme, vykazují zákazníci velký zájem a přirozený cit  pro investování do akcií. V německy hovořících zemích lidé využívají ještě spíše tradiční produkty, jako např. zlato, a jsou obecně zdrženlivější.“

To si vyžaduje průkopnickou až osvětovou práci, což je i velká snaha Ettehadiehové. „Mojí úlohou je ukázat lidem, že investování na finančních trzích není nijak složitou a elitářskou záležitostí. Používané nástroje mohou vypadat komplikovaně. Když však člověk jednou pochopí principy v pozadí a vybere si ty správné přísady, je investování do budoucnosti snadno proveditelné. Partner Bank takový přístup zaujímá. Jsem totiž pevně přesvědčena, že každý, bez ohledu na svůj původ, se může dopracovat na určitou úroveň blahobytu,“ vysvětluje Ettehadiehová. Proto kromě zákazníků z vyšší střední třídy, kterým Partner Bank poskytuje přístup k exkluzivním investicím do renomovaných firem, také vědomě oslovuje mladé lidi a zákazníky s nízkým kapitálem. V Partner Bank je tak možné investovat do kvalitních akciových košů už od 100 €  výše. Tím se Ettehadiehová o krok přibližuje své představě o budoucnosti — cenné papíry pro všechny.

Foto: Gianmaria Gava

Up to Date

Mit dem FORBES-NEWSLETTER bekommen sie regelmässig die spannendsten Artikel sowie Eventankündigungen direkt in Ihr E-mail-Postfach geliefert.